Revize ve Format İşlemleri | Uzman Akademik Danışmanlık ve Tez Destek Merkezi
Revize ve Format İşlemleri
Tez yazımında, tezin içeriği ile ilgili kısımlar tamamlandıktan sonra ilgili üniversitenin / enstitünün şekil şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Her üniversite farklı tez yazım kılavuzuna sahip olabileceği gibi benzer özelliklerin de olması mümkündür.
 
Tezlerin yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir. Şekil şartlarını sağlamayan bir tezin başarılı sayılması mümkün değildir. Yazılmış bir metnin düzenlenerek yayına hazır hale getirilmesi işlemi ise redaksiyon olarak adlandırılmaktadır.
 
Ön lisans tezi, lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi ile ilgili formatlama her üniversitenin kendi hazırladığı güncel tez yazım kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır.
 
Tez formatı işlemi ile yapmış olduğunuz çalışma üniversitenizin tez yazım kılavuzuna uygun hale getirilmektedir. Tez formatı işlemleri şunları kapsamaktadır:
- Sayfa yapısı,
- Satır aralıkları,
- Paragraf girintileri,
- Başlıklar arası aralıklar,
- Kapak sayfaları,
- Listeler (Tablo, Şekil, Grafik vb),
- Sayfa numaraları,
- Kaynak gösterimi.
 
Tez revize ve formatlama işlemleri, uzman ekibimiz tarafından dikkatli bir şekilde üniversitenizin tez yazım kılavuzuna uygun olarak yapılmaktadır. Bu çalışma, kapak sayfasından başlayarak tezin sonunda yer alan kaynakçayı kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Yapılacak çalışmanın sonucunda uzmanlarımız size tezinizi çıktı alarak üniversitenize sunabileceğiniz şekilde teslim etmektedir.
Hemen Ara
WhatsApp